English version (Read bellow)

Privacybeleid

en cookiebeleid

Privacybeleid

GPC IT ("ons", "wij" of "onze") opereert http://www.gpc-it.nl (de "Site"). Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke informatie die wij van gebruikers van de site ontvangen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het leveren en verbeteren van de site. Door de Site te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.


Informatie verzamelen en gebruiken

Tijdens het gebruik van onze Site kunnen we u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, uw naam ("Persoonlijke informatie").


Loggegevens

Zoals veel websitebeheerders verzamelen we informatie die uw browser verzendt wanneer u onze site bezoekt ('Loggegevens'). Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocol ("IP") -adres van uw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze website die u bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die aan die pagina's is besteed en andere statistieken.

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens, waaronder mogelijk een anonieme unieke identificatie. Cookies worden vanaf uw website naar uw browser gestuurd en op de harde schijf van uw computer opgeslagen.

Zoals veel sites gebruiken we "cookies" om informatie te verzamelen. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk sommige delen van onze Site niet gebruiken.

Veiligheid

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of methode voor elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.


Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op de Site te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.
Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen over deze voorwaarden heeft.Privacy Policy

GPC IT ("us", "we", or "our") operates http://www.gpc-it.nl (the "Site"). This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of Personal Information we receive from users of the Site.

We use your Personal Information only for providing and improving the Site. By using the Site, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy.

Information Collection And Use

While using our Site, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to your name ("Personal Information").

Log Data

Like many site operators, we collect information that your browser sends whenever you visit our Site ("Log Data"). This Log Data may include information such as your computer's Internet Protocol ("IP") address, browser type, browser version, the pages of our Site that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages and other statistics.

Cookies

Cookies are files with small amount of data, which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a web site and stored on your computer's hard drive.

Like many sites, we use "cookies" to collect information. You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Site.

Security

The security of your Personal Information is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage, is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Information, we cannot guarantee its absolute security.

Changes To This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on the Site. You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.  

Boetonstraat 24
Amsterdam
1095 XM Nederland